Rzeszowski Dom Kultury filia Widokowa
poniżej przedstawia harmonogram zajęć artystycznych.